Gelijkheid van man en vrouw:
een neoliberaal vehikel