Verklarende woordenlijst

TINA

TINA staat voor There Is No Alternative. Deze slogan werd gepopulariseerd door Margaret Thatcher, eerste minister van Groot-Brittanië. De slogan was bedoeld om aan te geven dat er geen alternatieven waren voor het wereldwijde kapitalisme. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 en het instorten van het zogenaamd reëel bestaande socialisme, riepen rechtse krachten uit dat er geen alternatief was en dat dit “het einde van de geschiedenis” was.

Culturalisering

Culturalisering betekent complexe en structurele maatschappelijke feiten reduceren tot vaststaande eigenschappen van een bepaalde cultuur. Meestal in combinatie met racisme: slecht gedrag van een witte westerse man is dan een losstaand incident, slecht gedrag van een moslimman is een voorbeeld van een cultuur.

Wat de “vreemde” ander doet, zegt of draagt, alles wat hem of haar overkomt, hoe hij of zij in het leven staat, het wordt geïnterpreteerd op basis van een selectief setje van negatieve culturele kenmerken, waarvan de “eigen” cultuur vrij blijft.

Zie ook: Culturaliseren en cultuurverschillen, Ida Dequeecker

Recuperatie

Recuperatie is de overname en infiltratie van feminisme voor andere doelen. Bijvoorbeeld iemand die woorden van het feminisme gebruikt om een oorlog goed te praten (bevrijding van vrouwen), om racisme goed te praten (tegen moslims), om stemmen te winnen. Recuperatie is bijvoorbeeld ook de extreem-rechtse organisatie N-VA die geld geeft aan organisaties in de vrouwenbeweging en daarmee allerlei voordelen koopt: spreekrecht op bijeenkomsten, beslissingsrecht over de onderzoeks- en politieke agenda van de vrouwenbeweging…

Zie ook: Liever lastig dan beslist feminist, Ida Dequeecker